27-29 September 2016

Oslo 2016

Dr Bård Nedregaard

Bård Nedregaard is a constultant radiologist in neurointervention at Oslo University Hospital, Rikshospitalet