27-29 September 2016

Oslo 2016

Dr Øivind Gjertsen

Øivind Gjertsen a consultant radiologist in neuro-intervention at Oslo University Hospital,Rikshospitalet